Esdeveniments híbrids

Els esdeveniments híbrids fan possible compartir l’experiència de l’acte presencial amb l’audiència virtual. A més, el públic en línia pot interactuar amb la part presencial en temps real.

Aquests esdeveniments fomenten la interacció, arriben a un públic més ampli i permeten disposar dels continguts en format fora de línia.

Fons virtuals

Personalitzem un set virtual d’acord amb els valors i l’estil comunicatiu de l’empresa.

Renderitzacions 3D en temps real

Sorprèn els usuaris amb escenaris personalitzats i renderitzats en temps real.

Casos d'èxitFons virtuals

Renderitzacions 3D en temps real

Fons virtuals

Renderitzacions 3D en temps real

Fons virtuals

Renderitzacions 3D en temps real